ITT Group osaleb IMECC TAK II projektis: Tark tootmine ja materjalitehnoloogiad  (Smart manufacturing and material technologies competence centre)

Projekti eesmärgiks on suurendada Eesti tööstuse konkurentsivõimet pakkudes Eesti ettevõtetele abi uurimis-arendustöös ning tihendades koostööd ettevõtete, ülikoolide, tehnoloogiaarenduskeskuse vahel peamiselt masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonnas. Väljatöötatavad lahendused on rakendatavad ka teistes töötleva tööstuse valdkondades.

Projekt aitab kaasa:
  • nutika spetsialiseerumise valdkonda kuuluvate tehnoloogiate, toodete ja teenuset arendamisele ja läbi selle Eesti tööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime tõusule;
  • rahvusvaheliselt tuntud ja majanduslikult sõltumatu tehnoloogiaarenduskeskuse arendamisele ja võimekuse tõstmisele, mis on toeks Eesti ettevõtetele uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamisel.
ITT Group osaleb alamtegevustes PR2.1, PR2.2.1 ja PR2.3
Lisainfo:  PR2.1PR2.2.1 ja PR2.3