CAD modelleerimine ja 3D printimine

Konspekt

Harjutused

Muud kasulikud materjalid

Tagasiside

Kõigil kursusel osalejatel on kohustuslik täita tagasiside!

3d.txt · Last modified: 2020/07/20 14:26 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0