Robootika Kodulabor

Robootika Kodulabor on AVR mikrokontrolleril põhinev omavahel seotud moodulite komplekt, mis on komplekteeritud kaasaskantavasse kohvrisse. Robootika Kodulaboriga saab teha erinevaid mehhatroonika- ja robootikaalaseid eksperimente, ehitada roboteid ning teostada harjutusi alates lihtsast LED indikaatori vilgutamisest kuni keeruka seadme ehitamiseni. Robootika Kodulabor on mõeldud eelkõige koolidele, sisaldades endas lisaks riistvarale ka metoodilist materjali ja harjutusülesandeid koos näidete ja lahendustega. Robootika Kodulabor on integreeritud oma veebikeskkonnaga, mis on suunatud õpilasele ja õpetajale ning võimaldab kasutajate omavahelist suhtlust. Lühidalt öeldes on Robootika Kodulabor mobiilne töövahendite komplekt, mida kasutatakse õppe ja harjutamise eesmärgil kodus, koolis või töökohal.

Robootika Kodulabor on välja arendatud Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti ettevõtte ITT Group poolt koostöös Euroopa partnerülikoolidega. Robootika Kodulabori moodulid on komplekteeritud kahte erinevasse komplekti. Baaskomplektiga saab teha peamisi eksperimente ja selle külge on võimalik ühendada lisaseadmeid. Robootika Kodulabori lisakomplekt sisaldab endas erinevaid andureid, mootoreid, kommunikatsioonimooduleid ja prototüüpimise vahendeid. Robootika Kodulaboriga on võimalik kasutada ka erinevaid lisamooduleid, mis komplektides ei sisaldu. Näiteks RFID-moodulid, masinnägemise kaameramoodulid, WiFi-moodulid, jms keerukamate eksperimentide läbi viimiseks.

et/kit.txt · Viimati muutnud: 2020/07/20 14:26 (väline muutmine)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0