Raspberry Pi näitekoodid

Lihtsad näited Python shell

5+9
print ("Tere Kevad")
56/5+99-14*9
print ("Tere Kevad")
3 > 7
for x in range (1,10):
	print (x)

Lihtsad näited Python skript

# -*- coding: utf-8 -*-
kaal = float(input("Kui palju sa umbes kaalud? "))
if kaal > 100:
  print("Tõenäoliselt oled natuke ülekaaluline.")
elif kaal >50:
  print("OK või käib küll")
else:
  print ("Oled alakaaluline või paremal juhul laps")

Muutke koodi nii, et:

 1. võrreldakse näitest erinevaid suurusi
 2. vastavalt sisendile soovitatakse kindel kaalu langetuse/tõstmise number

Python graafika

import turtle
for i in range(5):
  turtle.forward(50)
  turtle.right(144)
import turtle
turtle.pencolor("#3110BE")
for i in range(50):
  turtle.forward(50)
  turtle.right(123)
turtle.pencolor("#000000")

Muutke koodi nii, et:

 1. kujundi värv oleks punane
 2. kujund oleks suurem
 3. tulemus oleks mõne teise kujuga

Python graafiline kasutajaliides

import Tkinter as tk
class Application(tk.Frame):
  def __init__(self, master=None):
    tk.Frame.__init__(self, master)
    self.pack()
    self.createWidgets()
  def createWidgets(self):
    self.hi_there = tk.Button(self)
    self.hi_there["text"] = "Olen aknaga programm\n(vajuta siia)"
    self.hi_there["command"] = self.say_hi
    self.hi_there.pack(side="top")
    self.QUIT = tk.Button(self, text="SULGE", fg="red",command=root.destroy)
    self.QUIT.pack(side="bottom")
  def say_hi(self):
    print("Tere kevad!")
root = tk.Tk()
app = Application(master=root)
root.geometry("250x150+300+300")
app.mainloop()

LED vilgutamine

import RPi.GPIO as GPIO
import time
ledPin = 11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
while True:
  GPIO.output(ledPin, True)
 

Muutke koodi nii, et:

 1. LED vilguks 1 sek. intervalliga
 2. vastavalt kasutaja sisestatud väärtusele 0 või 1 juhitakse LED-i.
 3. oleks graafiline kasutajaliides, millega saab LED sisse-välja lülitada

Valvenäide

import RPi.GPIO as GPIO
import time
sensorPin = 7
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
while True:
  time.sleep(0.1)      
  print GPIO.input(sensorPin)

Muutke koodi nii, et:

 1. uus rida tuleb ainult oleku muutuse peale
 2. lisatakse reale kuupäev ja kellaaeg, ning tulemus kirjutatakse log-i faili.
 3. tulemused näidatakse reaalajas graafiliselt (Vihje: Reaalaja graafilise väljundi tekitamiseks kasuta kst tarkvara)

https://www.raspberrypi.org/learning/parent-detector/worksheet/

raspi.txt · Last modified: 2020/07/20 14:26 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0