ARM-CAN Kodulabor

ARM-CAN Kodulabori komplekt koosneb erinevatest omavahel kokku ühendatavatest moodulitest. Põhimooduliks on mikrokontrolleri moodul, mida on võimalik CAN või USB võrku ühendada. Kontrollerplaat omab erinevaid liideseid välisseadmete ühendamiseks. Komplekt on koostatud mobiilseks kasutamiseks, mis tähendab, et seda saab edukalt kasutada lisaks koolile ka kodus ja töökohal. Kodulabori modulaarne struktuur võimaldab seda komplekteerida vastavalt vajadustele ja antud ülesandele.

ARM-CAN Kodulabor on mõeldud kõrgema taseme algoritmide koostamiseks ja õpetamiseks autotehnikas või muus valdkonnas. Komplekt baseerub uuel kaasaegsel ARM Cortex M3 mikrokontrolleril ja toetab mitmeid välisseadmeid.

Komplekt sisaldab kaks kuni kolm kontrollerplaati, ühte kasutajaliidest ja programmaatorit. Kasutajaliides on varustatud graafilise värviekraaniga, kahe-teljelise juhtkangiga, nuppudega ja polüfoonilise heligeneraatoriga. Kogu komplekt on paigutatud mugavasse kaasaskantavasse kohvrisse koos kõigi vajalike kaablite ja lisavahendite ning toiteadapteriga. Kaasa on ka CD plaat, mis sisaldab arenduskeskkonna tarkvara, koodinäiteid ja kasutusjuhendit.

et/hardware/arm-can.txt · Last modified: 2020/07/20 14:26 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0